Duzy Baner Flexijet

Inteligentne inwentaryzacje

Fexijet z ulotki 296px

Równoczesny pomiar i modelowanie elementów Wirtualnego Budynku™.

Flexijet4architects to pierwsze rozwiązanie pozwalające na tworzenie inteligentnych modeli BIM bezpośrednio podczas laserowych pomiarów wykonywanych w terenie. System składa się z urządzenia flexijet współpracującego z oprogramowaniem ArchiCAD.

więcej »

Inwentaryzacja w systemie BIM

07

Inwentaryzacja w systemie BIM zapewnia precyzyjny pomiar, a otrzymany model może zawierać komplet danych szczegółowo opisujących inwentaryzowany budynek. Dzięki zastąpieniu amorficznych bloków wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych elementów konstrukcji i wyposażenia powstający model jest inteligentnym odzwierciedleniem konkretnego obiektu. Informacje zawarte w modelu BIM są łatwo dostępne i można je dowolnie wykorzystywać, np. do różnorodnych analiz i symulacji.

więcej »