STAR(T) Edition 2019

SE2019 3D 600pxARCHICAD STAR(T) Edition 2019 to program oparty na solidnym i gruntownie sprawdzonym silniku ARCHICAD 22. Dokumentacja projektowa generowana jest na bieżąco w oparciu o model BIM. Takie rozwiązanie pozwala na wprowadzanie zmian do samego końca projektu pozwalając architektom na twórcze poprawki, uniknięcie żmudnej pracy rysunkowej i bieżące sprawdzanie poprawności projektu.

 

Aby skorzystać z pełnych możliwości i funkcji ARCHICADa w każdej chwili można uaktualnić posiadaną wersję do wersji pełnej kontynuując rozpoczęte wcześniej w STAR(T) Edition projekty.

 

 

Nowe możliwości:

 

+ Szybsza i płynniejsza nawigacja 2D 

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 wprowadza istotne udoskonalenia zwiększające wydajność obrazowania graficznego, zapewniające płynną i natychmiastową nawigację 2D niezależnie od rozmiarów i złożoności projektów. Wyświetlanie wypełnień złożonych elementów, wypełnień kryjących i przekrojowych jest przyspieszone dzięki akceleracji GPU.

 

Co więcej, ARCHICAD został wzbogacony o opatentowany algorytm dla procesorów wielordzeniowych, dzięki któremu obliczenia na potrzeby płynnej nawigacji w 2D przygotowywane są „w tle” wyprzedzając przyszłe operacje. Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości (4K i 5K) pozwala oglądać projekty z większą ilością detali, również w systemie operacyjnym Windows. 

 

 

+ Właściwości definiowane z użyciem Reguł

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 pozwala wykorzystywać wyrażenia logiczne i matematyczne do generowania właściwości lub ich wartości dla elementów projektu. Można dzięki temu płynnie zarządzać informacjami zawartymi w projekcie, zwanymi komponentem „I” w BIM. Zautomatyzowane procesy logiczne i obliczeniowe pozwalają dynamicznie określać wybrane właściwości elementów, a następnie samoczynnie je aktualizują bez konieczności czasochłonnego i obarczonego ryzykiem błędów ręcznego wprowadzania danych.

 

Wyrażenia logiczne i matematyczne można wykorzystać jako znaczniki lub filtry pozwalające grupować wybrane elementy. Efekty tych działań mogą być prezentowane w dowolny sposób - graficznie, tabelarycznie lub geometrycznie. Dostępne operacje matematyczne, logiczne i tekstowe odpowiadają funkcjom znanym z arkuszy kalkulacyjnych. W zestawieniach interaktywnych wartości zawierające adres URL stają się aktywnym hiperlinkiem, co oznacza, że umożliwiają szybki dostęp do wszelkich połączonych stron internetowych oraz danych dostępnych online.

 

 

+ Wiodące rozwiązania w standardzie OPEN BIM

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 obsługuje import elementów o złożonej geometrii opartej na krzywych NURBS również poprzez format zapisu IFC4.

 

Pełne dane dotyczące cech i właściwości komponentów projektu (w tym struktur warstwowych i profili złożonych) mogą być eksportowane do specjalizowanych aplikacji w celu wykonania przedmiarów, kosztorysów lub harmonogramów, również z wykorzystaniem standardów IFC2x3 i IFC4. 

 

Importowane właściwości elementów zapisane w standardzie IFC (wszystkie lub wybrane) mogą zostać precyzyjnie zmapowane do właściwości ARCHICADa, dzięki czemu można je wykorzystać jako kryteria przy ustawianiu Wariantów graficznych lub podczas wykrywania kolizji. Można też je wykorzystać jako dane do tworzenia nowych wyrażeń, zestawień lub etykiet. Ponadto warstwy elementów modelu IFC można zmapować do istniejących warstw ARCHICADa, co pozwala uniknąć ich powielenia podczas importu.

 

 

+ Ulepszenia wydajności

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 dostarcza m.in. uproszczoną paletę Zaznaczenia ze zmodernizowanym interfejsem, ulepszone okna definicji Opcji reprezentacji modelu oraz Menedżera atrybutów oraz poświetlanie ścian na rzucie w oparciu o priorytety Materiałów budowlanych co znacząco wspomaga proces projektowania.

 

 

+ Ulepszenia dokumentacji

 

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 przynosi wiele udogodnień wykorzystywanych podczas tworzenia dokumentacji: formatowanie tekstu w skryptach GDL, ponowne powiązanie już wstawionych etykiet, opcje bezpieczeństwa dla plików PDF, możliwość tworzenia własnych etykiet graficznych to tylko niektóre z wielu nowości ostatniej wersji programu.