STAR(T) Edition 2018

SE2018 PaperBox 3DARCHICAD STAR(T) Edition 2018 oparty na solidnym i gruntownie sprawdzonym silniku ARCHICAD 21, został dostosowany do potrzeb mniejszych pracowni architektonicznych.

Najnowsza wersja STAR(T) Edition 2018 zapewnia usprawnioną interoperacyjność, daje możliwość zaawansowanego modelowania oraz pełną moc zoptymalizowanego obiegu dokumentacji opartej na technologii BIM. W wersji STAR(T) Edition 2018 można opracowywać wszelkie rzuty, przekroje, elewacje, widoki 3D i detale dla danego projektu. Dzięki temu model może rozwijać się dynamicznie wspierając twórcze projektowanie architektów i minimalizując występowanie jakichkolwiek problemów.

 

 

+ Narzędzie Schody

 

 

Projektowanie schodów to jedno z najbardziej złożonych zadań stojących przed architektem. Nowe narzędzie Schody ocenia tysiące potencjalnych wersji projektu, proponując Ci rozwiązania optymalne pod kątem specyfiki danego budynku. Dzięki wykonaniu za Ciebie najbardziej żmudnej pracy polegającej na zapewnieniu zgodności schodów z globalnymi i lokalnymi standardami projektu, narzędzie to sprawi, że to zazwyczaj mało przyjemne zadanie zmieni się w świetną zabawę.

 

+ Narzędzie Balustrada

 

 

Nowe narzędzie Balustrada pozwoli Ci tworzyć nawet najbardziej złożone i wzajemnie połączone balustrady do schodów, stropów, ścian, dachów czy siatek. Samodzielnie skonfigurujesz edytor wzorów balustrad, który pomoże Ci dobrać unikalne wzory balustrad dopasowane do potrzeb danego projektu. Na podstawie zdefiniowanych wcześniej reguł i standardów stworzenie balustrady będzie odtąd kwestią jednego kliknięcia.

 

+ Style 3D

 

 

Przy pomocy nowych Stylów 3D możesz zachowywać ustawienia okna 3D i uwzględniać je w swoich widokach. Zmiany w Stylach 3D będą automatycznie stosowane do wszystkich widoków, które z nich korzystają.

 

+ Materiały budowlane i Profile złożone dla elementów GDL

 

 

Nowe oprogramowanie pozwala dodawać atrybuty materiałów budowlanych i profili (stworzonych w Managerze profili) do elementów GDL. Oznacza to, że we wszystkich częściach biblioteki, w których dostępne są te parametry, użytkownicy mogą przypisywać atrybuty Materiałów budowlanych i/lub profili zamiast zwykłej kombinacji Wykończeń, wypełnień i wstępnie zdefiniowanej geometrii. Ponadto ilości Materiałów budowlanych czy wykorzystane typy Profili można etykietować i tworzyć dla nich zestawienia na podstawie odpowiednich elementów bibliotecznych.

 

+ Zarządzanie klasyfikacją elementów

 

 

ARCHICAD START Edition 2018 wprowadza elastyczny sposób klasyfikacji elementów i stref, co pozwala lepiej obsługiwać standardy przyjęte w danym kraju czy firmie. Umożliwia ona również niedostępną do tej pory współpracę pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektu. Klasyfikację elementów konstrukcyjnych lub stref można obsługiwać globalnie w ramach projektu przy użyciu funkcji Menedżera klasyfikacji.

 

+ Inteligentne przenoszenie parametrów

 

 

Nowe opcje Transferu ustawień dotyczące przenoszenia parametrów elementów można zachowywać w zestawach i wykorzystywać – nie tylko w ramach funkcji Ulubione, ale również podczas przenoszenia i nadawania parametrów dla elementów. Pozwala to modyfikować tylko wybrane parametry elementów, dostępne na bieżąco bezpośrednio w momencie przenoszenia lub stosowania funkcji Ulubione.

 

+ Obsługa Touch Bar w Macbook Pro

 

 

Touch Bar to wielodotykowy szklany pasek wbudowany w klawiaturę, który zapewnia natychmiastowy dostęp do najważniejszych narzędzi dokładnie wtedy, gdy użytkownik ich potrzebuje. Dzięki jego obsłudze ARCHICAD pozwoli Ci w zupełnie nowy sposób komunikować się ze swoim MacBookiem Pro wyposażonym w pasek Touch Bar.

 

+ Powielanie wzdłuż ścieżki

 

 

To nowe polecenie pozwoli Ci szybko rozmieścić podobne elementy wzdłuż wskazanej ścieżki, np. lampy uliczne przy drodze. Skorzystaj też z nowej funkcjonalności losowego obracania kopii aby na wybranym obszarze rozmieścić drzewa.

 

+ Obsługa linii przerywanych

 

 

W nowej wersji programu udoskonalono obsługę linii przerywanych na narożnikach. Obecnie narożniki wyświetlane są z uwzględnieniem kresek niezależnie od miejsca, gdzie zaczyna się i kończy dana polilinia. Ponadto program pokazuje właściwe miejsca zakończenia narożników nawet po ich rozciągnięciu.

 

+ Podgląd działania polecenia Magiczna różdżka

 

 

Zaktualizowane narzędzie Magiczna różdżka zapewni podgląd bieżących operacji, oszczędzając Ci w ten sposób czasu, który trzeba byłoby poświęcić na edycję.

 

+ Udoskonalone style tekstowe i formatowanie typu Rich Text Formatting

 

 

Od teraz funkcje te dostępne są dla wszystkich narzędzi, w których stosuje się Tekst, takich jak Wymiary czy Etykiety i Zestawienia interaktywne, co pomoże Ci tworzyć profesjonalnie rysunki detali czy rysunki dokumentacji budowlanej w dużo krótszym czasie.

 

+ Udoskonalone sterowanie zakresem przekrojów i elewacji

 

 

Udoskonalone narzędzia do sterowania głębokością, edycją znacznika, graficznej edycji zasięgu pomogą architektom łatwo ustawić zakres przekrojów i elewacji.


 

Ograniczenia dotyczące modelowania:

 • Brak narzędzia Przegroda strukturalna
 • Brak możliwości importowania i wizualizacji chmur punktów

 

Ograniczenia dotyczące dokumentacji:

 • Brak

 

Ograniczenia dotyczące tworzenia wizualizacji: 

 • Brak zaawansowanego renderingu fotorealistycznego (CineRender)
 • Brak renderingu szkicowego

 

Ograniczenia dotyczące interoperacyjności: 

 • Brak eksportu formatu STL
 • Brak eksportu/importu formatu Rhino
 • Brak dodatku Grasshopper-ARCHICAD Live Connection

 

Ograniczenia dotyczące wydajności: 

 • Algorytmy obsługujące wielowątkowość wykorzystują maksymalnie 2 rdzenie procesora

 

Ograniczenia dotyczące współpracy architektów: 

 • Brak współpracy za pomocą funkcji Teamwork
 • Brak modułów Hotlink
 • Brak obsługi XRefs
 • Ograniczona obsługa zewnętrznych rysunków
 • Brak obsługi plików typu PMK
 • Brak obsługi Serwera BIM
 • Brak funkcji Wykrywania kolizji

 

Ograniczenia dotyczące produktywności: 

 • Brak funkcji Etapy przebudowy
 • Brak funkcji Publikator
 • Brak modułu zarządzania rewizjami
 • Brak możliwości wiązania wysokości elementów z kondygnacjami
 • Brak możliwości importowania danych dotyczących właściwości elementów z programu Excel
 • Brak modułu Ecodesigner do oszacowania energetycznego
 • Brak możliwości projektowania koncepcyjnego z użyciem zestawień powierzchni i kubatur dla narzędzia Kształt

 

Ograniczenia w zakresie licencji: 

 • Brak możliwości wypożyczenia licencji
 • Brak licencji sieciowych