Duzy baner strona glowna (2) Duzy baner strona glowna (3)

Museum of Contemporary Art

Nizhny Novgorod State Architectural University, Nizhny Novgorod

Museum of Contemporary Art

Best Social/Cultural Project Category Winner

Elena Kozlova