Ważna informacja - zmiany w licencjach czasowych

Licencje można zamawiać z kluczem softwarowym i USB.

Licencje będą kodowane na 1, 3, 6 i 12 miesięcy kalendarzowych. 

Ceny pozostają bez zmian >