Duzy baner strona glowna (2) Duzy baner strona glowna (3)

Aktualizacja kluczy zabezpieczających

Po zakupie aktualizacji do nowej wersji ARCHICADa lub po wymianie klucza zabezpieczającego konieczne jest przeprogramowanie klucza. 

Aby przeprogramować klucz zabezpieczający dostarczony z komercyjną wersją programu ARCHICAD należy skorzystać z aplikacji "GRAPHISOFT License Manager Tool", dostępnej na stronach:   

Dla komputerów PC:
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/INT/pc.html
Dla komputerów MAC:
http://www.graphisoft.com/downloads/licensing/help/INT/mac.html

LicensemenagerToll

 


 

Klucz sprzętowy ARCHICADa, zarówno WIBU jak i CodeMeter, jest materialnym dowodem posiadania pełnej licencji na ArchiCADa i powinien być zabezpieczony i ubezpieczony do pełnej wartości tak, jak każde inne wartościowe mienie. Zgubiony klucz sprzętowy nie może zostać zamieniony.